Kodeks Dobrych Praktyk Bezpieczeństwa

23 Kwiecień 2020

Kodeks Dobrych Praktyk Bezpieczeństwa Hotelu Centrum Sosnowiec:

 • Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek, rękawiczek.
 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
 • Wprowadzenie zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce w recepcji hotelowej.
 • Zachowanie dystansu 2m od obsługi hotelu w recepcji.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w recepcji hotelowej.
 • Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.
 • Obowiązkowe dezynfekowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego.
 • Dodatkowo pokój po  zakończonej dobie hotelowej oddawany jest do ponownego użytku nie wcześniej niż po 24 godzinach.
 • Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
 • Szczegółowa dezynfekcja pomieszczeń wspólnych jak np. sale konferencyjne.
 • Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.
 • Dezynfekcja wind hotelowych.
 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, stały monitoring tych zaleceń.

Bądź z nami na bieżąco!

32 266 97 23
698 504 949

ul. Modrzejowska 3,
41-200 Sosnowiec

50.277387,19.127315,17